Bacalı kombi ile hermetik kombi arasındaki fark ne ?

Bacalı kombilerde fan yoktur.  Atık gaz, sıcaklığından dolayı genleşerek yükselir, tabii bir çekim ve baca vasıtasıyla dış ortama atılır. Bu nedenle bacalı kombi  cihazları standartlara uygun yapılmış bir bina bacasına bağlanmalıdır. Aksi takdirde bacadan sızan atık gaz ortamdaki kişileri zehirler.

Hermetik kombi ise fanlıdır. Atık gaz fan ile iç borudan dış ortama cebri olarak
atılırken, dış borudan da yanma havasını yanma odasına çeker. Bu nedenle,
hermetik kombi cihazlarının bina bacasına ihtiyacı yoktur, evin dış ortama
açılabilen herhangi bir mekanına monte edilebilirler. Ortamdaki havayı
tüketmezler ve baca çekiş problemi olmaması nedeniyle ortamdaki havayı
kirletmezler.

Reklamlar